Realizácia stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť, manažment uskutočňovania stavieb:

- pozemné stavyby,
- energetické stavby,
- ekologické stavby.

Našimi klientmi sú:
- Priemyselná a komerčná sféra:

dodávame inžinierske riešenia s cieľom znižovania energetických nákladov, zvyšujeme energetickú efektivitu, cez technologické hospodárne riešenia optimalizujeme energetické celky

- Bytová a komunálna sféra (mestá, obce, samosprávne celky):
znižujeme náklady konečných spotrebiteľov súvisiacich so spotrebou energie dodávame hospodárne riešenia založené na kvalitných obchodných vzťahoch
Profil

Profil
Naša spoločnosť bola založená v roku 2007 a realizuje kompletné dodávky systémov vykurovania, vody a plynu pre multifunkčné, bytové a komunálne projekty v Slovenskej republike.

Referencie

Referencie
Priamy vzťah na výrobcov umožňuje spoločnosti flexibilne zabezpečiť nielen dodávku i montáž a servis uvedenej techniky. V oblasti servisu spoločnosť TEPEN spolupracuje s viacerými zmluvnými partnermi v celej Slovenskej republike.

Partneri

Partneri
Zlepšovať kvalitu života využitím najmodernejších technológií v dodávaných komplexných funkčných celkoch. Vytvárame budúce hodnoty a tepelnú pohodu pre našich spokojných partnerov.

Kontakt

Kontakt
TEPEN, s.r.o.

Kováčska 17
040 01 Košice
Slovenská republika